“Nowy akcjonariusz obejmie nowy pakiet akcji ŁKS-u”. Ośmiocyfrowa kwota wsparcia?