O losie Master Pharm Rugby zadecyduje ministerstwo