PGE Skra Bełchatów z rozgrywającym, ale bez gwiazdy