Prezes Widzewa podejmuje kroki prawne wobec miasta