Robak po pierwszym treningu: „Trener Dobi wniósł nowe zwyczaje”