Salski w Café Futbol wyjaśnia wątpliwości wokół ruchów kadrowych w ŁKS-ie