Sensacyjny awans! Widzewski charakter w futsalowym wydaniu