Skrót meczu Widzewa. Kto nie musi, niech nie ogląda