Statystycznie o derbach Łodzi. Stadion czerwonych kartek, poczet stranierich i nazwiska, które brzmią znajomo [CZĘŚĆ II]