Stawowy: „Muszę mieć z tyłu głowy to, że Janek Sobociński może w każdej chwili wypaść ze składu”