Czego Stawowy wymaga od zespołu? „Pokora, ciężka praca, dążenie do celu. Tak postępują prawdziwi mężczyźni”