TME SMS wraca na właściwe tory. Wysokie zwycięstwo łodzianek