Tomasz Stamirowski, właściciel Widzewa: „Mecze u siebie unieśliśmy mentalnie”