Transfer po kryjomu. Serbski obrońca leci z ŁKS-em do Turcji