Trener Grot Budowlanych odkryciem sezonu. Przyjmująca nagrodzona