Trenerska karuzela. Łobodziński zwolniony, Niedźwiedź na topie