Turzyniecki: To zaszczyt występować przed taką publicznością