Więcej miejsc na stadionie Widzewa. Trwają rozmowy