Witold Skrzydlewski: Wtedy publicznie ogłoszę, że sprzedam Orła za symboliczną złotówkę [cz. I]