Wojewoda o sporze Widzewa z Miastem: „Klub nie może wykonać kroku wstecz”