Za sterami bez zmian. Trener zostaje w Grot Budowlanych