Grot Budowlani. Czas na przełamanie w ważnym meczu