Największy sponsor zostaje w Widzewie. Ale da mniej…