No to po kolejce. Czapki z głów przed „Rycerzami Wiosny”