Odmieniony AZS PŁ UMED Cochise Burger Łódź stanie do rywalizacji o Puchar Polski