Reklama
Reklama
Reklama

Tomasz Stamirowski złożył ofertę kupna akcji Widzewa

Czas 2 min czytania
Tomasz Stamirowski złożył ofertę kupna akcji Widzewa

Stadion Widzewa Łódź (fot. Bartosz Jankowski)

Reklama

Jest oficjalna oferta przejęcia większości akcji widzewskiej spółki. Wygląda na to, że będzie też kolejna.

Reklama

We wtorek po raz kolejny obradowali członkowie Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź. Swoją ofertę przejęcia akcji spółki przedstawił Tomasz Stamirowski. Po Walnym Zgromadzeniu Widzew wydał komunikat:

„18 maja 2021 r. kontynuowane były obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź. W trakcie jego obrad – zgodnie z deklaracją sprzed tygodnia – ofertę inwestycji w Spółkę prowadzącą pierwszoligową drużynę złożył Pan Tomasz Stamirowski.

Reklama

W ramach złożonej oferty Pan Tomasz Stamirowski zadeklarował inwestycję w wysokości do 15 mln zł, z których 10 mln zł miałoby zostać wpłacone do Spółki tytułem podniesienia kapitału zakładowego, a 5 mln zł to gwarancja zobowiązań sponsorskich. Wspomniana łączna kwota miałaby wpłynąć do Spółki w ciągu 5 kolejnych lat w ściśle określonych terminach i byłaby przeznaczona na jej rozwój, przy czym pierwsza wpłata w wysokości 4 mln zł zostałaby wpłacona do końca czerwca 2021 r. W związku z dokapitalizowaniem Spółki, Pan Tomasz Stamirowski chciałby objąć nowo wyemitowane akcje, które stanowiłyby większościowy pakiet akcji Spółki. Pan Tomasz Stamirowski wyraził zgodę na podanie do publicznej wiadomości warunków, na jakich chciałby zainwestować w Klub i podkreślił, że nie oczekuje wyłączności w rozmowach.

Stowarzyszenie w głosowaniu przyjęło uchwałę kierunkową o rozpoczęciu rozmów z Panem Tomaszem Stamirowskim na temat kształtu umowy inwestycyjnej. Został w tym celu wyłoniony czteroosobowy zespół negocjacyjny. Po ustaleniu ostatecznego kształtu umowy, Walne Zebranie Członków w głosowaniu zdecyduje ostatecznie, czy wyrazi zgodę na jej zawarcie.Przed obradami WZC wpłynęła też informacja o zamiarze złożenia oferty inwestycyjnej przez podmiot austriacki. Rozmowy z tym podmiotem będą prowadzone przez ten sam zespół negocjacyjny po tym, jak SRTS otrzyma od niego oficjalną ofertę.Stowarzyszenie po raz kolejny podkreśla też, że jest otwarte na propozycje inwestycyjne składane przez inne podmioty. W związku z koniecznością sfinalizowania rozmów inwestycyjnych w terminie umożliwiającym przygotowania do nowego sezonu, oferty powinny być kierowane do końca maja br.”

Reklama

Piłka nożna

Tomasz StamirowskiWidzew Łódź

Dodaj komentarz

Reklama