Tomasz Stamirowski złożył ofertę kupna akcji Widzewa