Wicemistrzynie Niemiec za mocne dla Grot Budowlanych Łódź