Widzewa kłopot z przodu. Przydałby się “karabin maszynowy”