Zamieszanie z koszulkami Widzewa. W jakich zagra z Lechem?