Tutyškinas: “W ŁKS-ie są zdecydowani, żeby mnie wykupić”