Zaczęło się nie najlepiej. Zakończyło cennym zwycięstwem