edukacja

18 października 2023 / 15:00

“Nie bądźmy obojętni”. Warsztaty antydyskryminacyjne na stadionach

Na stadionach w Łodzi, Krakowie, Chorzowie, Zabrzu i Wrocławiu trwają „Lekcje na Stadionie”. Projekt edukacyjny realizowany przez Towarzystwo Sportowe IRON MAN skierowany jest do dzieci i ma na […]
22 grudnia 2022 / 14:00

Walczą z dyskryminacją. Warsztaty edukacyjne na stadionach

Problem dyskryminacji jest zagadnieniem odnoszącym się do człowieka. Wynikać może on z niechęci do płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowościowego, wyznania religijnego, niepełnosprawności, choroby czy orientacji seksualnej. […]